Ευκαιρίες καριέρας

H ICAP Αdvisory είναι μία από τις παλαιότερες εν ενεργεία συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αποτελεί διάδοχο σχήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών του ομίλου της ICAP και έχει συνεχή παρουσία στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

CONSULTANT / SENIOR CONSULTANT
ATHENS / FULL TIME
MANAGER
ATHENS / FULL TIME